İkram Qasımov

İkram Qasımov

İkram Qasımov

Aparat rəhbəri, ASTA