Haqqında

“Azərbaycan Sərgi Təşkilatçıları Assosiasiyası” (ASTA) Azərbaycanda aparıcı sərgi təşkilatçılarının, sərgi salonları və mərkəzləri, sərgi, yarmarka, konqres və tədbirlər sənayesində fəaliyyət göstərən xidmət şirkətlərini bir araya gətirən ictimai birliyidir.
Birliyin əsas məqsədi sərgi təşkilatçılarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə, onların arasında bilik və təcrübə mübadiləsinin təmin edilməsinə komək etməkdən ibarətdir.
ASTA-nın əsas vəziflələri:

 
  • Ölkəmizdə sərgilərin inkişafına zəmin yaratmaq
  • Sərgi təşkilatçılarını maarifləndirmək
  • Bu sahədə mövcüd olan yeni texnoloqiyaları tədbiq etmək
  • Sərgi təşkilatçılığı mədəniyyətinin və səmərəliliyin artırılmasına yardım etmək
  • Sərgi təşkilatçılığı sahəsində beynəlxalq təcrübəni öyrənmək və Azərbaycanda tətbiq etmək